Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram


POZIV I PREDLOG STANOVNICIMA NOVOG SADA

Krenuli smo u kampanju za izbore za mesne zajednice. Naša kampanja nije stranačka, već građanska. Mesne zajednice pripadaju građanima i njihovo su pravo na učešće u upravljanju i odlučivanju u lokalnoj zajednici. Ni jedna politička odluka, pa samim tim ni planovi sprovođenja odluka ne mogu se usvajati bez učešća građana. Javni uvidi i javne sednice su samo jedan od terena na kojima se građani poslednjih godina susreću sa donosiocima odluka i upravama koje ih sprovode, ali ni na njima primedbe koje građani imaju ne bi smele biti stvar samo stručne javnosti. Zainteresovana javnost je daleko šira od stručne jer u njoj učestvuju građani kao stanovnici teritorija koje su teren i predmet planiranja. Smatramo da bi na javnim sednicama na kojima se raspravlja o urbanističkim planovima i nakon kojih se donosi konačna odluka komisija za planove trebalo da se čuje glas i mišljenje građana, stanovnika teritorije na koju se planovi odnose. Mislimo da bi ono osnažilo naše argumente i doprinelo javnosti procedura koje su, ne zaboravimo, i političke.

Pred građane zato iznosimo predlog da se uključe u rad lokalne samuprave najpre preko svojih mesnih zajednica. Naime, ove godine se održavaju izbori za mesne zajednice u Novom Sadu i to je prilika da građani u njih uđu preko svojih, a ne stranačkih predstavnika. Umesto ljudi koje predlažu političke partije, potrebni su nam ljudi koje poznajemo, a oni su naše komšije i članovi naših stambenih zajednica sa kojima delimo sudbinu stanovnika mesnih zajednica ovog grada. Zato pozivamo građane da jedni druge kandiduju i biraju na ovim izborima jer mesne zajednice ne funkcionišu od kada su u rukama partija, koje smatraju da su sa vlašću koju su osvojile prisvojile i naše pravo na lokalnu i mesnu samoupravu.

Novosadska vlast od poslednjih izbora za mesne zajednice, na kojima je osvojila apsolutnu većinu, ne dozvoljava građanima da autonomno, po zakonu i statutima gradova i opština, ostvaruju svoje pravo na mesnu samoupravu. Svedoci smo da nijedan zbor građana koji su građani sami inicirali, a saveti po statutu i zakonu o lokalnoj samoupravi bili dužni da sazovu, nije održan. Svesno kršeći zakon o lokalnoj samoupravi i statute jedinica lokalne i mesne samouprave, novosadska vlast uskraćuje naše Ustavom zagarantovano pravo na lokalnu samoupravu. Zbog toga o međunarodnim obavezama i protokolima koji se tiču razvoja i demokratizacije lokalne samouprave više nema smisla govoriti, jer vlast nastoji da dezavuiše sve obaveze prema međunarodnoj zajednici i koje je u naše ime preuzela.

Upravljajući našim životima po svom slododnom nahođenju i netransparentno, naše pravo na mesnu samoupravu je zloupotrebljeno i stavljeno u funkciju lažne legitimacije odluka koje gradska vlast donosi i sprovodi na prostoru koji naseljavamo. Zbog toga vas, poštovani građani, pitamo šta mislite o predlogu da zajedno nastupimo i izađemo na izbore za mesne zajednice? Anketa koju pred vas stavljamo nije saznajne i informativne prirode, već organizacione. Pitamo vas, dakle, o našem predlogu i pozivamo da nam se pridružite.

ANKETU možete popuniti na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRKK3MBSNdrxtJOdz9NdZYyH1RC0QQcdjw_9CObWQ0-QDpQw/viewform?usp=sf_link

 

Podeli:


O organizacijskom aspektu izbora za mesne zajednice Kako je pokrenuta kampanja za izbore za mesne zajednice Kampanja za izbore za članove saveta mesnih zajednica u Novom […]


GKP

U prostoru međusobnog ospravanja pameti Bilten “Stanar”, kao specifičan medij organizacije civilnog društva i inicijativa koje ona pokreće, dopušta sadržaj i diskurs koji je drugačiji od […]O limanskoj lički[1] Postojalo je jedno uvredljivo ime kojim su Novosađani koji ne žive na Limanu krstili čoveka koji umišlja da je važniji i bolji od […]


GKP

Mnogo toga, a pre svega to što je predlog ovog važnog zakona protivustavan, iako je vlast izjavila da ga menja upravo zato da bi ga uskladila […]