Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram
mesni forum uprava


INICIJATIVA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

Na mesnom forumu Grupe za konceptualnu politiku

četvrtak, 28. mart 2019. u 18h

Pariske komune 42 (lokal u prizemlju), Novi Sad

Pozivamo vas da nam se pridružite u Inicijativi za lokalnu samoupravu da bismo odbranili i ostvarili naše pravo da upravljamo javnim poslovima od neposrednog zajedničkog i opšteg interesa u lokalnim zajednicama.

Na četvrtom sastanku Inicijative za lokalnu samoupravu razgovaraćemo o Predlogu Statuta Grada Novog Sada koji je Skupština izglasala u ponedeljak 25. marta 2019. godine. Uvid u Predlog Statuta koji se našao pred novosadskim odbornicima, pokazuje nam da su sve primedbe Grupe za konceptualnu politiku (GKP) odbijene, uz problematičnu argumentaciju iz koje se jasno iščitava da u ovom trenutku vlast u Novom Sadu sistematski odbija predloge i primedbe nezavisno organizovanih građana i njihovih udruženja, bez obzira što je u pitanju najviši politički dokument grada kao mesto na kome građani ostvaruju svoje pravo na lokalnu samoupravu.

Ukidanje postojećih opština i ukidanje nadležnosti grada kojim se grad oslobađa brige za određene oblasti delovanja i života ljudi (stanovanje, socijalna briga, civilno društvo) u novom Statutu, govori nam o procesu deregulacije i povlačenja javnih politika kojima se vlast u Novom Sadu potpuno centralizuje, neosvrćući se na činjenicu da se iza ovih nadležnosti kriju ostvarene slobode i prava građana koji su ih i upisivali u statute gradova, što im je ostavljalo prostora da samostalno tumače usklađenost svojih potreba sa principima koje slovo statuta postavlja pred grad.

Usklađivanje sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi (2018) je put na kome je izmenjen Statut grada, a na tom putu u narednom periodu susrešćemo još nekoliko izmena značajnih dokumenata: Odluke o mesnim zajednicama i Statuta mesnih zajednica u Novom Sadu. Da li će proces njihove izmene biti otvoren za zainteresovanu javnost u vidu organizovanja javnih rasprava na kojima je moguće izneti primedbe i predloge iz perspektive građana i udruženja koji ove institucije smatraju neophodnim za funkcionisanje lokalnih zajednica i grada, nije jasno, niti je jasno u kom vremenskom okviru će se ove izmene realizovati. Niti je poznato da li će 47 mesnih zajednica u Novom Sadu organizovati zborove građana zbog izmena svojih Statuta da bi konsultovale potrebe građana koji žive na njihovim teritorijama ili će kao već urušene „organizacije građana“ poslužiti vlasti da izmene sprovede od gore.

Javno postavljamo pitanje da li će biti prostora za intervencije i primedbe u predložene modele Odluke i Statuta mesnih zajednica, čijom analizom ćemo se baviti na narednim otvorenim i javnim sastancima Inicijative za lokalnu samoupravu, kako bismo zajedno sprečili dalju uzurpaciju i urušavanje osnovnih institucija mesne i lokalne samouprave.

Stoga, na sastanke Inicijative za lokalnu samoupravu pozivamo vas, građane, bivše predsednike i članove Saveta mesnih zajednica, udruženja građana, aktiviste, novinare, stanare i ostale aktere iz polja stanovanja i lokalne zajednice – (ne-)profesionalne upravnike stambenih zajednica i organizatore upravljanja. Predstavnici uprava u Novom Sadu zaduženi za rad mesnih zajednica i sprovođenje Zakona o stanovanju i Zakona o lokalnoj samoupravi biće pozvani u svojstvu članova uprave, a ne vlasti.

Smatramo da udruženi i organizovani građani imaju pravo da učestvuju u lokalnoj samoupravi nezavisno od partijske i izborne mobilizacije. Sloboda ljudi da sami donose odluke i predlažu rešenja za svoje probleme je jedini način da živimo dostojanstveno.

Primedbe i predloge Grupe za konceptualnu politiku na Nacrt Statuta Grada Novog Sada, možete pročitati na ovom linku: https://www.gkp.org.rs/lokalne-politike-i-urbana-samouprava/primedbe-i-predlozi-grupe-za-konceptualnu-politiku-na-nacrt-statuta-grada-novog-sada/

Prvi proglas Inicijative za lokalnu samoupravu možete pročitati na ovom linku: https://www.gkp.org.rs/mesni-forum/proglas-inicijative-za-lokalnu-samoupravu/

Inicijativa za lokalnu samoupravu je pokrenuta u okviru mesnih foruma i projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“, koje realizuje Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija i NED – National Endowment for Democracy.

Podeli:


Okačio sam poziv na izbore za mesne zajednice na stranicama nekih mesnih zajednica (Podbara, Jugovićevo, Liman), ali su ga administratori stranica uklonili čim su došli na […]Koliko ste puta, tokom proteklih decenija, kad se povede reč o različitim nepočinstvima ili zločinima ─ počinjenih prema ljudima, gradovima ili prirodi ─ čuli kako je […]Elementi slike Otužne scene posljednjih dana dopiru do nas sa mreža. Kao kod nekog izvršenja, imali smo priliku da vidimo prizore demontaže muzičke opreme iz Omladinskog […]


GKP

GKP: U posljednje vrijeme svjedoci smo intenzivnih napada na Vas sa jednog dosta opskurnog sajta ili mreže sajtova, pa nam recite šta je to što, po […]