Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram


ISTRAŽIVANJE: Gašenje mesne samouprave u Vojvodini?

Kraj 2021. godine smo proveli u posetama i razgovorima sa ljudima u vojvođanskim mestima i opštinama – Nova Pazova, Sečanj, Bački Petrovac, Maglić, Bač i Stanišić – koji su se kandidovali na izborima za mesne zajednice kao nezavisni kandidati, ili su kao organizovane grupe reagovali na pogoršane uslove pod kojima su se izbori za MZ realizovali tokom ove godine.

To je i svojersni paradoks, jer bi se očekivalo da su uslovi demokratizovani usvajanjem opštih akata kojima se reguliše rad institucija lokalne i mesne samouprave i proces izbora za članove saveta MZ. Na taj način opstruisan angažman građana može se svesti na dve glavne tačke: građani u pojedinim opštinama su morali da overavaju potpise za svoje kandidature kod notara, a u svim gde su izbori održani građani su ostali bez mogućnosti da imaju nezavisne posmatrače. Time su ljudi u lokalnim zajednicama u Vojvodini ostavljeni na cedilu, bez mreže koja bi im obezbedila zaštitu od vlasti koja je vršila pristiske na njih i manipulisala glasovima.

Više o tome kakva je budućnost mesne samouprave i političkih prava građana da neposredno učestvuju u javnim politikama na građanskim izborima za svoje MZ, i šta očekuje Novi Sad po tom pitanju u skorijoj budućnosti – početkom naredne 2022. godine.

Podeli:

GKP

Kako stojimo sa novim politikama? Kako stojimo sa onim što se obično naziva novim politikama u Novom Sadu? Ima li nade za njih, pošto ih dosta […]Predlog Grupe za konceptualnu politiku prihvatile su samo dve opozicione političke organizacije. Jedna od njih je pokret Ne davimo Beograd, a druga je Demokratska stranka, tačnije, […]„MZ pripadaju političkim partijama, a ne građanima” Jedna od retkih prilika u kojima se gradonačelnik Novog Sada seti da je grad jedinica lokalne samouprave, a ne […]Izbori kao jedan od instrumenata borbe U društvima koja sebe smatraju demokratskim, često se može čuti fraza da su izbori praznik demokratije na kojima građani potvrđuju […]