BILTEN STANAR #12: Motivaciono pismo - Inicijativa za lokalnu samoupravu


BILTEN STANAR #12: Motivaciono pismo

Otvoreni poziv komšijama na učešće u izborima za mesne zajednice

 

Jedno od najčešćih pitanja koje mi je upućivano proteklih dana je pitanje zašto sam se kandidovao za izbore za savete mesnih zajednica (MZ)?

Osnovni motiv mog angažmana u vezi kandidature za savet MZ „Detelinara“ (i angažmana u vezi mesnih zajednica generalno) proishodi prvenstveno iz mog uverenja da, jednostavno rečeno, građani na lokalu veoma dobro znaju kakve sadržaje trebaju u svojim životnim sredinama, i to bez sumnje znaju daleko bolje od nezainteresovanog predstavnika kojeg bi im nametnula stranka na vlasti (zarad svojih uskopartijskih, vlastodržačkih interesa).

Mesne zajednice su, po Ustavu ove zemlje i Zakonu o lokalnoj samoupravi, zajednice građana, a ne zajednice političkih partija. Nezavisni građani u mesnim zajednicama treba da pokreću i realizuju aktivnosti koje najviši pravni akti ove zemlje definišu kao oblik neposredne, direktne demokratije, u kojoj ljudi ostvaruju svoje potrebe u području rada, ekonomije, komunalnih delatnosti, socijalne brige, kulturne politike i u drugim poljima života i rada.

To su razlozi zbog kojih zainteresovani građani zagovaraju Inicijativu za mesne zajednice. Da pokušaju da se izbore za oduzetu, a civilizacijski izborenu i ustavno stečenu mogućnost prava na lokalnu i mesnu samoupravu, odnosno za mogućnost da kao nezavisni građani budu birani od svojih komšija, a ne da im zastupnike nameće partija na vlasti, iz sopstvenih redova.

Da ima političkog razuma u redovima aktuelne vlasti na svim nivoima, ta vlast bi trebalo da nezavisne građane podstiče i ohrabruje, da ih podržava da se kandiduju za savete u svojim mesnim zajednicama, da bi u strukturi saveta MZ većinski bili angažovani nezavisni građani, odnosno da te građane vlast posmatra kao najzainteresovanije partnere u definisanju i realizaciji razvojnih ciljeva MZ, odnosno Grada, u svim bitnim oblastima.

Nezadovoljni smo mnogim aspektima života na lokalu i zato kritika vlasti ne bi trebalo da ostane samo privatna stvar namenjena za četiri zida stana, samo za lajk na kritiku vlasti na fb objavama, samo za neproduktivno pražnjenje ljutnje s prijateljima uz piće u nekom kafiću.

Hajde da ta svoja nezadovoljstva kanališemo kroz kandidature svojih prijatelja, komšija, sebe samih u savete svojih MZ. Hajde da se organizujemo i da zajedno sa zainteresovanim sugrađanima menjamo monolitnu partijsku strukturu svih MZ na teritoriji Grada i da na taj način otvorimo što više MZ za mogućnost da mi, građani (a ne poltičke stranke), kroz svoje MZ ostvarujemo autentične interese na lokalu.

Ako o demokratizaciji ovog društva sudimo po kriteriju decentralizacije, otimanje MZ za svoje stranačke potrebe jasan je pokazatelj da partije na vlasti centralizuju na svim nivoima i, uprkos demagoškoj retorici, ne poštuju ustavna prava svojih građana na mesnu samoupravu, ne mare za naše realne potrebe, izuzev u izbornim kampanjama kad dele obećanja koja uglavnom ne ispunjavaju, a kad neko predizborno obećanje i ispune u tome su im primarni stranački interesi, a sekundarni interesi građana.

Decentralizacija u polju institucije lokalne i mesne samouprave morala bi da se odvija, s jedne strane, kroz ustavno poštovanje prava građana na sprovođenje oblika neposrednog učešća u odlučivanju o bitnim temama lokalne zajednice i, s druge strane, u davanju širih nadležnosti mesnim zajednicama i u obezbeđenju finansijsko-materijalnih sredstava u budžetu Grada, Pokrajine, Republike, u cilju efikasnijeg funkcionisanja MZ.

Pozivam sugrađane da se priključe Inicijativi za MZ, da kandidujemo svoje komšije i sebe same, odnosno da izađemo na predstojeće izbore za savete MZ i da onda realnije utičemo na menjanje stvari koje želimo, u svom kvartu, u ulici i zgradi u kojoj zivimo!

***

POŠTOVANI SUGRAĐANI!

nedelju 13. juna 2021. godine na teritoriji Novog Sada održaće se izbori za savete mesnih zajednica i to za 42 od ukupno 47 MZ koliko ih ima u gradu.

Ukoliko ne želite da vam svakodnevicu i na ovom nivou – koji ne bi trebalo da je polje u kome se za vlast otimaju stranke – kroji uvek stranka koja vlada od lokalnog do republičkog parlamenta, i ukoliko biste da se za život svog kraja i sami pitate, podržite nekog od nestranačkih, komšijskih kandidata na ovim izborima.

Više o tome ko su nestranački kandidati koji će na ove izbore izaći pod svojim imenom i prezimenom, od danas pa sve do poslednjeg dana možete pronaći preko sledećih linkova:

Mesne zajednice u kojima će se održati izbori za članove Saveta 13. juna 2021. godine

https://www.facebook.com/groups/1168264773609137/

Podeli:


„Učešće javnosti u procesu izrade planova, programa, javnih politika ili zakonskih rešenja na lokalnom nivou, predstavlja jedan od temeljnih principa dobre demokratske prakse i dobrog upravljanja […]Da li obeležavanje datuma oslobođenja gradova u Drugom svetskom ratu čini te gradove slobodnim? Pod apsolutnom vlašću Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera, danas o […]


GKP

USLOVI DEMOKRATIJE #16: iskaz Nebojše Novakovića na tribini “Predlog za očuvanje političkog prava na mesnu samoupravu” održanoj 30. septembra 2021. godine u CZKD, Beograd. Učesnici na […]


GKP

USLOVI DEMOKRATIJE #15: komentar i mišljenje Dragana Stojkovića iz Zemuna, na tribini “Predlog za očuvanje političkog prava na mesnu samoupravu” održanoj 30. septembra 2021. godine u […]